ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563

โพสต์27 ก.พ. 2563 01:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่

Comments