ประชุมคณะกรรมการเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลระบบ ICT

โพสต์1 มี.ค. 2561 22:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลระบบ ICT ของสถานศึกษา  ในวันที่ 2 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments