ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์15 พ.ค. 2560 22:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร  ศูนย์พัฒนาวิชาการ  สพป.แพร่ เขต 2

Comments