ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

โพสต์20 ส.ค. 2562 00:12โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments