ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และบูรณาการโครงการตามจุดเน้น

โพสต์25 ม.ค. 2560 20:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และบูรณาการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ปีงบประมาณ 2560  ในวันที่ 26 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments