ประชุมคณะกรรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์15 ส.ค. 2561 01:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments