ประชุมคณะศึกษานิเทศก์

โพสต์3 ม.ค. 2560 23:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อวางแผนการดำเนินงานและนิเทศติดตามการจัดการศึกษา  ในวันที่ 4 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments