ประชุมคณะศึกษานิเทศก์

โพสต์4 เม.ย. 2560 21:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการและวางแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments