ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาและร่วมประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์8 ก.ค. 2562 22:01โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาและร่วมประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 ให้สูงขึ้น

Comments