ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดแพร่ (อำเภอเด่นชัย)

โพสต์9 ต.ค. 2562 01:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดแพร่ (อำเภอเด่นชัย) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล โดยมี นางสาวสุภาพร แสนส่อง ปลัดอาวุโสอำเภอเด่นชัย เป็นประธานในการประชุม

Comments