ประชุมคณะทำงานพิจารณาและตรวจสอบความต้องการงบประมาณ

โพสต์13 พ.ย. 2560 19:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาและตรวจสอบความต้องการงบประมาณรายการงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ครั้งที่ 1/2560   ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments