ประชุมคณะวิทยากรเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments