ประชุมกลั่นกรองการย้าย

โพสต์4 ธ.ค. 2558 00:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูสายผู้บริหารสถานศึกษาและสายผู้สอน  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

Comments