ประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรวมและเลิกสถานศึกษา

โพสต์15 ธ.ค. 2559 00:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรวมและเลิกสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments