ประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษา

โพสต์29 พ.ย. 2559 23:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments