ประชุมกลั่นกรองและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

โพสต์17 ส.ค. 2560 01:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments