ประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โพสต์1 ต.ค. 2560 22:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินการงานและกำหนดภารกิจงานในหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด  ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments