ประชุมกรรมการ O-NET

โพสต์24 ม.ค. 2560 18:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 24 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments