ประชุมกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

โพสต์13 มี.ค. 2559 20:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ประจำปีงบประมาณ 2559  ในวันที่ 14 มีนาคม 2559  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 

Comments