ประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร (MOU) ประจำปีงบประมาณ 2562/63

โพสต์6 ก.ย. 2562 00:54โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 6 กันยายน 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย จันทะสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร (MOU) ประจำปีงบประมาณ 2562/63 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดแพร่ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เพื่อมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน จำนวน 16 โรงเรียน จำนวน 580,554 บาท ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 

Comments