ประชุมลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงโรงเรียน อ.ลอง และ อ.วังชิ้น

โพสต์22 ส.ค. 2562 01:36โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงโรงเรียน อ.ลอง และ อ.วังชิ้น เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments