ประชุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560

โพสต์21 พ.ค. 2560 20:14โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร  ศูนย์พัฒนาวิชาการ  สพป.แพร่ เขต 2
Comments