ประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โพสต์10 ส.ค. 2564 23:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments