ประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์28 พ.ค. 2564 05:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments