ประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์11 ธ.ค. 2562 22:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (video conference) ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments