ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS Team

โพสต์26 ส.ค. 2564 21:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS Team เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำวิจัยเชิงนโยบาย เรื่องการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 2

Comments