ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.

โพสต์18 มิ.ย. 2559 04:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ  บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นักประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. โดยมีหน่วยงานสังกัดเขตตรวจราชการที่ 16 จำนวน 12 เขต เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมเฮือนอัมพร อ.สูงเม่น จ.แพร่

Comments