ประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ อ.ลอง

โพสต์20 ต.ค. 2563 23:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลอง ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง

Comments