ประชุมเพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ

โพสต์14 ส.ค. 2561 20:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ และสังเคราะห์แนวคิดโรงเรียนสุขภาวะ (PLC) ระดับเครือข่าย โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 โรง  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments