ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์16 มิ.ย. 2564 00:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีผลงานระดับดีเด่น ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments