ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนของ อ.สูงเม่น

โพสต์20 ม.ค. 2564 18:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 21 มกราคม 2564 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนของ อ.สูงเม่น ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 อ.สูงเม่น

Comments