ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

โพสต์8 มิ.ย. 2559 02:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายโกวิท บวรศักดิยุต รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบลงทุนรายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments