ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2561

โพสต์7 ธ.ค. 2560 19:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 งบดำเนินงานสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซม  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560   ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments