ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์20 พ.ย. 2561 19:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments