ประชุมพิจารณาจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โพสต์1 ธ.ค. 2558 20:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

Comments