ประชุมพิจารณาหน่วยงานทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาวะยากลำบาก

โพสต์24 ต.ค. 2560 20:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหน่วยงานทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาวะยากลำบากของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 1/2560   ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments