ประชุมพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการชี้แจงนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โพสต์13 พ.ค. 2562 23:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการชี้แจงนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และหารือข้อราชการ. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ณ  ห้องประชุมลานรวมใจ  สพป.แพร่  เขต  2
Comments