ประชุมพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเพื่อเสนอการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โควตาของกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด

โพสต์22 ก.พ. 2564 23:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเพื่อเสนอการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โควตาของกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 2

Comments