ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน

โพสต์8 ส.ค. 2559 02:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments