ประชุมพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560

โพสต์24 ส.ค. 2560 23:43โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments