ประชุมพิจารณาคุณสมบัติเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โพสต์10 ม.ค. 2560 20:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองคุณงามความดี เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ในวันที่ 10 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศมรกต ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments