ประชุมพิจารณาคุณสมบัติเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โพสต์21 พ.ย. 2560 00:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองคุณงามความดี เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments