ประชุมพิจารณาความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์31 ต.ค. 2561 21:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments