ประชุมพิจารณากลั่นกกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 01:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 2

Comments