ประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอรับงบประมาณปี 2564 งบเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563

โพสต์17 ก.พ. 2563 19:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอรับงบประมาณปี 2564 งบเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments