ประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษา

โพสต์11 ก.ย. 2561 02:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านร่องแค ครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments