ประชุมพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์ องค์ประกอบ ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์18 ธ.ค. 2562 00:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์ องค์ประกอบ ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments