ประชุมผู้บริหารโรงเรียน อำเภอเด่นชัย, อำเภอสูงเม่น

โพสต์6 ธ.ค. 2560 02:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 17:55 ]

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเด่นชัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูล  และอำเภอสูงเม่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  โดยรับฟังการรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน, ความสำเร็จ ผลงานดีเด่น ความคาดหวังความสำเร็จในอนาคตของโรงเรียน และภาพรวมความสำเร็จที่คาดหวังของอำเภอที่จะร่วมมือกันดำเนินงานพัฒนาด้านการศึกษา

Comments