ประชุมผู้บริหารโรงเรียน อำเภอลอง, วังชิ้น

โพสต์7 ธ.ค. 2560 17:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 17:55 ]

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  และอำเภอวังชิ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560  โดยรับฟังการรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน, ความสำเร็จ ผลงานดีเด่น ความคาดหวังความสำเร็จในอนาคตของโรงเรียน และภาพรวมความสำเร็จที่คาดหวังของอำเภอที่จะร่วมมือกันดำเนินงานพัฒนาด้านการศึกษา

Comments