ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์9 ธ.ค. 2558 00:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558   ณ ห้องประชุมกาศเพชร สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

Comments